Aradi vértanúk horoszkóp: A 13 aradi mártírt kivégzik.

1867-ig csak titokban lehetett megemlékezni az aradi vértanúkról, a kiegyezés után október 6-a nemzeti gyásznap lett.

Aradi mártírok: 13 kvízkérdés a gyászos évfordulóra.

A magyarok, bárhol éljenek is a világban, nem tudják és nem is akarják elfelejteni a 170 évvel ezelőtti gyászos aradi megtorlást, és büszkék arra is, hogy az 1849-es aradi havária évfordulóját nem felejtették el.

Hogyan léptek az aradi mártírok a vesztőhelyre.

Az aradi vértanúk emlékét a tiszteletükre készült emlékművek és emlékművek őrzik, amelyek az akkori Magyarország területén találhatók.

A mártírokra nemcsak Magyarországon emlékeznek: a hagyományt a felvidéki magyarok is őrzik és gyakorolják.

Az aradi mártírokról itthon.

Az aradi mártírok kivégzése.

Arad is őrzi a mártírok emlékét.

Kivégzése után tisztje álnéven temette el az aradi temetőben.

A mártírok emlékének megörökítése, egy köztéri szobor vagy emlékmű felállítása csak a kiegyezés után jöhetett szóba.

A felvidéki Arad mártírjaira emlékezünk.

Földi maradványait 1932 májusában, az aradi árvíz idején találták meg, és hamvai 1974 óta a mártírok emlékoszlopa alatti kriptában nyugszanak.

Az október 6-i kegyetlen leszámolás dátuma és a mártírok neve örökre beégett az emlékezetünkbe, de a tragédiának számtalan kevésbé ismert részlete maradt fenn.

Az aradi mártírok üzenete.

Mivel a kivégzettek ruhája a hóhéré volt, a felakasztottak testét levetkőztették és a bitto fa tövébe helyezték, majd a fák oszlopait melléjük döntötték. Felix zu Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József jóváhagyásával a 13 magyar hőst hadbíróság elé állították, halálra ítélték és kivégezték.

Így változik a budapesti tömegközlekedés Aradon.

A Varga Ottó által szerkesztett Aradi vértanúk albuma az 1893-as negyedik kiadás borítója.

Örmény mártírok az aradi tizenhármak között.

Haynau bosszúhadjárata a magyar katonatisztek ellen nem Aradon kezdődött.

A város legfontosabb egyházi épülete ma a minorita templom, amelyet 1902-ben szenteltek fel Páduai Szent Antal tiszteletére, és az aradi vértanúk emlékére emeltek.

Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden üzlet, nyilvános hely zárva volt.

A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlás csúcspontja volt, amelyről a magyarok évről évre nemzeti gyásznapként emlékeznek meg.

Csaknem száz év kellett ahhoz, hogy az aradi mártírok békében élhessenek.

A 13 aradi mártírt kivégzik.

Örmény mártírok az aradi tizenhármak között.

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára rendhagyó kamarakiállítást rendez az aradi vértanúk búcsúleveleiből, tárlatvezetéssel egybekötve.

Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a bástyán, az akasztott mártírokat pedig a vesztőhelyen temették el.

A múltban ezt a fajta halálbüntetést csak a köztörvényesekre alkalmazták, lényegében egyszerű bűnözőkké degradálva az elítélt katonatiszteket.

Már a kivégzés napján megkezdődött az áldozatok anyagi javainak begyűjtése.

Tíz tény az aradi vértanúkról.

Az Aradi Katonai Társaság a kiszáradt eperfát emlékkővel helyettesítette.

Ma országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak az aradi mártírok kivégzésének 173. évfordulója alkalmából.

Az aradi mártírok gyásznapja.

Az osztrákok büszkeségét sértette, hogy a kapituláció nem az ő seregeik előtt történt, ezért nemcsak tönkre akarták tenni a magyar tábornokokat, hanem meg is akarták alázni őket.

Az aradi vértanúk emlékére.

Az aradi mártírok végleges elhelyezésére végül 1974-ben került sor, amikor a Románia területén eltemetett mártírokat az aradi emlékoszlop alá helyezték.

Ez kétségtelenül jobb, gyorsabb, katonához méltóbb halálnak tűnik, de azt is tudni kell, hogy az Aradon ítéletet várók többnyire őszintén bíztak abban, hogy elkerülik a legrosszabbat.

Nemzeti gyásznap: Az aradi mártírokra emlékeznek országszerte.

A szabadságharc leverése után az osztrák hatóságok nagyon gondosan igyekeztek ellenőrizni az ítéletek jogszerűségét.

Az aradi mártírok a vesztőhelyen bitófa-halmokat találtak.

Bár a magyar parancsnokokat pozíciójuknál fogva puskaporos és golyós halál is megillette volna, az ítéletet kötél általi halálra változtatták (Dessewffynek még szabad visszavonulást is ígértek, mielőtt letette volna a fegyvert, mégis harapásra ítélték).

Vissza akart térni szülővárosába, de felettesei visszafordították, és utolsó feladatként az aradi kivégzésekkel bízták meg.

Az aradi mártírokról itthon.

Csaknem száz év kellett ahhoz, hogy az aradi mártírok békében élhessenek.

Erre vonatkozóan vannak adatok: a mártírokat ott végezték ki, ahol a csontvázat megtalálták.

A mártírok alsóneműjét a papoknak adták, akik segédkeztek az akasztásban és a sírgödör kiásásában.

A kivégzés után, elrettentésképpen, az elítéltek tetemét közszemlére tették. Szentendre az aradi vértanúkra emlékezett. Az aradi vértanúk emlékére. Az aradi mártírokéhoz hasonló sorsra jutott további 20 magas rangú katonatiszt is.

A kegyelet kifejezéseként Magyarország zászlaja a nemzeti gyásznapon egész nap félárbocra eresztve marad.

A végsőkig harcoltak, mert tudták, hogy a magyar nép már régen kiérdemelte a jogot, hogy végre saját magát kormányozza.

Az aradi mártírok A halálra ítéltek mindannyian ugyanazért az ügyért harcoltak: A magyar szabadságért és a magyar haza megújításáért.

Hogyan léptek az aradi mártírok a vesztőhelyre.

Az aradi mártírok családjai.

Az eperfa ágaira ragasztott cédulákra a tizenhárom mártír nevét írták fel.

Végül több tízezer katonatisztet soroztak be éveken át közlegényként a császári hadseregbe.

Az aradi mártírok az a tizenhárom magyar katonatiszt, akiket az 184849-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon végeztek ki az abban játszott szerepükért.

Az aradi vértanúk emléke tovább él október 6-i megemlékezéseinken, utcaneveinkben, szobrainkban, és az iskolák is tisztelik szent neveiket.

Az osztrák hadügyminiszter, Theodor Baillet von Latour gróf az aradi mártírok kivégzésekor már nem élt, de a megtorlással való kapcsolata vitathatatlan.

Az aradi mártírok emlékére.

Az aradi mártírokra vonatkozó ítélet és eljárási utasítás ezt megerősíti.

Kitört a szabadságharc, amely sok ezer bátor magyar katona és tiszt véráldozatát követelte.

Az aradi tizenhárom mártír között az örmény származásúak mellett németek is voltak, de osztrák, szerb és horvát származásúak is, összesen kilencen.

Megrendítő sorsuk arra tanít: az emberi tisztességből és a jövő iránti felelősségből való kiállásnak minden körülmények között van értelme, tudnunk kell, hogy a történelem nem a gyilkosoknak, hanem a mártíroknak mond igazat.

A nemzeti zászlót a Himnusz felvonása, majd félárbocra eresztése követte, a Szonáta hangjainak kíséretében, a 32. himnuszban.

Az aradi mártírok kvíz 10 véletlenszerűen kiválasztott kérdésből áll.

Az aradi mártírok kivégzése.

Az aradi mártírok kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították.

Az aradi mártírok és szimbólumok.

Aradon összesen tizenhat katonatisztet végeztek ki, de mivel egy napon tizenhármat öltek meg, erre a napra emlékeznek.
A hadsereg több száz tisztjét még mindig halálra ítélték (közülük 20 magas rangú katonai elöljárót), és a legtöbb ítéletet végül húsz év börtönbüntetésre változtatták.

Vivid template Other template Other template
Elegant
Simple editing
Extensive guide